Публикация

Приложение на Dermo-Care за хирургични рани

Приложение на Dermo-Care за хирургични рани

Резултати от проучване под ръководството на проф. Ш. Таджер, "Пирогов", 2009 г.

За локално приложение при ранева инфекция се използват много препарати, които съдържат поотделно антибактериален препарат или антисептик, или антибактериален препарат и антисептик в комбинация с кортикостероид.
Известно е, че антибактериланите препарати за парентерално приложение не трябва да се използуват за локално лечение.

Помага ли за профилактика на гнойните усложнения?

лечение на рани от изгарянеИнфекциозните усложнения в лапаротомните рани са около 5%, а вътреболничните декубитални язви в Европа са от 6.7% до 11%. Това прави профилактиката и лечението на гнойните усложнения актуален проблем.


Идеалният локален препарат и превръзка трябва да осигурят:

 • влажна среда, но без мацерация;
 • борба срещу инфекцията;
 • очистване на некротичните тъкани и остатъчния детрит;
 • оптимална температура на раната;
 • да се отстранява лесно, без болка и травма на кожата;
 • да няма токсични химични съставки и да не остават частици върху раната.

Предлаганият препарат Dermo-Care представлява спрей-пяна, водно маслена емулсия, но без Tensides и силикон, което е преимущество. Състав на препарата: Hamamelis – extract, Chamomile, α – Bisabolol, propylene glycol, aqua, propane/butane, polysorbate – 20, cetearyl alcohol, panthenol, steareth – 21, carbon dioxide, propylparaben, methylparaben, ethylparaben, phenoxtethanol, parfum.


В настоящето съобщение ние си поставихме за цел да извършим клинично и микробиологично проучване на антисептичното (противовъзпалителното) и епителизиращо действие на препарата Dermo Care.

Препаратът е проверен за антисептични свойства

За целта проследихме 30 болни, с тежка ранева инфекция, след различни спешни операции, като на всеки пациент са взети по две микробиологични посявки. Клинично проучихме 30 пациенти с тежка ранева инфекция след операции по повод деструктивни (гангренозни) остри холецистити (17 болни), с дебелочревни операции и илеус - 7, с деструктивни остри апендицити -3, по един болен с перфорирала дуоденална язва и дифузен фибрино-пурулентен перитонит, след абсцес на коремната стена и чернодробен ехинокок (табл. 1).

Умишлено проследихме най-тежките раневи инфекции във всички възрастови групи, за да изключим възрастовия фактор и имунобиологичните възможности на организма. Dermo Care е прилаган от 3-ия до 10-ия ден след операцията. При двама болни използувахме препарата успешно, за да не допуснем декубитални рани по долните крайници.


При един болен с изгаряне на кожата от йоден разтвор, чрез препарата раната бързо епителизира. При две пациентки оперирани по Miles за карцином на ректума, чрез локалното приложение на препарата бързо намаля гнойната секреция от перинеалната рана и същата се изчисти от некротичните материи.


От 30 пациенти, третирани с препарата Dermo Care, без друго почистване на раната, освен с йод-бензин при 19 (63.4%) няма бактериален растеж. При 11 болни (36.6%) са изолирани бактериални причинители (табл. 2).При бактериалният мониторинг установихме от 5 изолирани бактериални причинители E. сoli при 3 няма растеж, от 6 причинители Staph. epidermidis и MRSA при 2 няма растеж и т.н. При нито един болен не е наблюдавано влошаване на бактериалния статус.

 

При 10 посявки липсата на растеж преди и след третирането с Dermo Care подсказват за стерилността на препарата и работата в превързочната на ІІІ-та Хирургична клиника на МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. 

 • Спрей-пяната Dermo Care е съвременен препарат, в подходяща опаковка и може да се използува включително и при тежка ранева инфекция (както и при контузни, порезни рани, колостомии, инконтиненция и т.н.).
 • Не дава алергични реакции и иритативни обриви.
 • Подсушава гнойните рани.
 • Намалява миризмата от раната.
 • Ускорява гранулирането и тъканното възстановяване на раната, като подобрява оросяването, поддържа раната свежа и чиста;
 • Не позволява образуването на крусти за поддържане на инфекцията.
 • Може да се използува за лечение на трофични рани (І –ІІІ стадий по Torans), за профилактика на декубитални язви.
 • Препаратът е с антисептичен (противовъзпалителен ефект) – 63.4%.
 • Чрез Dermo Care се напръскват и всички трудно достъпни неста.

Прикачени файлове

Dermocare Tadjer Pirogov BG.pdf

Коментари