Публикация

Личните лекари: НОИ да поеме изцяло болничните

Личните лекари: НОИ да поеме изцяло болничните

НОИ да поеме изплащането на пълния размер на болничните.
Това предлагат от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) в становище по искане на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по трудово законодателство към НСТС за реда на издаване на на документи за временна нетрудоспособност и тяхното финансиране.


Според сдружението

работодателите трябва да бъдат освободени от задължението да заплащат част от дните

(прието като антикризисна мярка, превърнала се в практика с вече десетгодишна давност).


Както работодателят, така и работникът или служителят в различен процент плащат съответната осигурителна вноска. Ако тя не е достатъчна, нека се мисли в посока осигуряване на достатъчен ресурс или оптимално опериране с наличния, изтъкват от НСОПЛБ.


Общопрактикуващите лекари предлагат още да се създаде възможност

електронен екземпляр на болничния лист да се изпраща от лечебното заведение, което го издава, автоматично на работодателя

по начина, по който НОИ получава данните в момента. Според сдружението това ще повиши не само контролът, но ще създаде и удобство за пациента и всички заинтересовани страни.

Предложенията за вменяване на допълнителни функции на Регионалните съвети към РЗИ с оглед контрол са неработещи. Напротив, ние предлагаме изцяло да се премахнат тези Регионални съвети, тъй като по обективни причини те нямат необходимия капацитет, нито компетентност да осъществяват очаквания контрол. Вероятно не за всички, но за хората в системата на здравеопазването отдавна е ясен кадровият и ресурсен дефицит в системата на РЗИ. Друг утежняващ фактор е софтуерното осигуряване на РЗИ и т.н., изтъкват джипитата.

Със становището на сдружението и предложенията, които отправя още, можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Становище.docx

Коментари