Публикация

Най-новите гайдлайни от 2019 г. представиха на първите Пловдивски зимни ендокринологични дни

Най-новите гайдлайни от 2019 г. представиха на първите Пловдивски зимни ендокринологични дни

По повод 75 години от основаването си Медицински университет - Пловдив бе домакин на първите Пловдивски зимни ендокринологични дни. Събитието се проведе на 14 и 15 февруари в Аудиторния комплекс на висшето учебно заведение и обедини лекари - учени и преподаватели - ендокринолози, кардиолози, педиатри, както и председатели на дружества и студенти.


„С форума стартира научната програма, посветена на годишнината от създаването на университета. Зимните ендокринологични дни ще подчертаят важността на диабета като широкоразпространено и социално значимо заболяване и ще дадат гласност на най-новите постижения в ендокринологията'', с тези думи проф. Мариана Мурджева - ректор на МУ-Пловдив, поздрави присъстващите и организатора на ендокринологичните дни - проф. Мария Орбецова от Секцията по ендокринология при Медицински факултет на МУ-Пловдив и ръководител на клиниката по ендокринология при УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив.


Основните акценти на форума бяха новости в управлението на захарния диабет, съвместните консенсуси на световни и европейски ендокринологични и кардиологични дружества за лечение на диабет тип 2 от 2019 г., най-новите представители на ултрабавнодействащи и ултрабързодействащи инсулинови аналози, по-широкото навлизане на инсулиновите помпи за лечение на захарен диабет тип 1, главно в детската възраст и др.

 

Данните, които представихме, досега не са разисквани на подобен форум, защото ги получихме през м.декември от IDF (International Diabetes Federation). През изминалата година два пъти се осъвремени консенсусът за лечение на захарен диабет тип 2 и има още много нови неща, които си струва да се знаят както от колегите, така и от студентите по медицина'', сподели проф.Орбецова.


Почетно място в програмата на събитието бе отредено и на тясната колаборация между ендокринолози и кардиолози, тъй като пациентите със захарен диабет са с доказано най-висок сърдечносъдов риск. Модераторът на панела - проф. Федя Николов, заяви, че всички хипогликемични медикаменти първо трябва да докажат, че нямат вреден ефект върху сърцето и че на предна линия излизат лекарства, които освен че регулират кръвната захар, но и намаляват сърдечно-съдовия риск. Сред лекторите на ендокринологичните дни бяха и проф. Мая Константинова от МУ-София (председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология), проф. Жулиета Геренова от МФ-Стара Загора, доц. Нарцис Калева от Катедрата по педиатрия на МУ-Пловдив, доц. Митко Митков и др.


Програмата по случай 75-годишнината на МУ-Пловдив продължава с Medical Quiz Show - традиционна викторина по биология и химия за кандидат-студенти (м. март), научната сесия „Наука и младост“ за млади учени и докторанти през м. април, Лятно училище за пациенти и родители на деца с вродени дефекти на имунната система (м. юни), а кулминацията ще бъде Юбилейната научна сесия през октомври с участието и на водещи учени от чужбина.

Коментари