Публикация

интензивен дистанционен квалификационен курс по Здравен мениджмънт

интензивен дистанционен квалификационен курс по Здравен мениджмънт

Факултетът по Обществено здраве при Медицински Университет – София организира интензивен дистанционен квалификационен курс по Здравен мениджмънт с хорариум 200 часа в съответствие с §3 от Наредба № 9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. Успешно завършилите получават удостоверение за квалификация по „Здравен мениджмънт”, съгласно същата наредба.
Обучението ще бъде дистанционно и ще се проведе онлайн. В периода на обучение курсистът ще има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.
Курсът е предназначен за дипломирани бакалаври или магистри, които работят в сферата на здравеопазването.

За записване за курса и за повече информация на тел. 02/ 9432 579 и 0885947013, г-жа Петрова

Коментари