Публикация

Безплатни прегледи за остеопороза

Безплатни прегледи за измерване на костната плътност (дензитометрия) ще се извършват в ДКЦ „Асцендент” до края на октомври.


Целта на кампанията е превенция и ранна диагностика на остеопорозата. Препоръчва се жените след 45-годишна възраст да се изследват, тъй като заболяването протича без осезаеми симптоми. Известно е, че настъпващите при остеопороза промени в костите водят до тежки счупвания.

В практиката на СЗО са определени 4 категории за оценка на костната плътност: нормална, остеопения, остеопороза и тежка остеопороза.

На пациентките с остеопороза, се назначава таблетно или венозно лечение.

Някои заболявания - захарен диабет, базедова болест, хронични чернодробни и бъбречни заболявания, левкози и др., могат да доведат до остеопороза и в по-ранна възраст.

Безплатните измервания на костната плътност ще се извършват след предварително записване на тел: 02/983 9494; 983 1579.

www.ascendent.cc

Коментари