Публикация

Българско участие в европейски проект срещу детското затлъстяване

11 партньорски организации от 8 страни (Австрия, Италия, Унгария, България, Великобритания, Словения, Норвегия и Финландия) работят активно в 3-годишен проект „In Form“, който стартира през октомври 2008 г.


Инициативата се финансира от Изпълнителната агенция за здравеопазване и потребители на ЕС по създаване на програми и стратегии за превенция, диагноза и лечение, за предотвратяване на епидемичната опасност от затлъстяване на деца и юноши в Европа.

От българска страна партньор и лидер на работен пакет е Регионалното сдружение на болниците „Стара планина” , със седалище в Габрово.

Около 1/3 от децата и юношите в Европа страдат от свръхтегло и затлъстяване, като  тенденцията е възходяща.

Коментари