Публикация

Кога да потърсим хоспис?

Кога да потърсим хоспис?

Всеки, който поддържа добри връзки със семейството и роднините си, обикновено разбира сам кога настъпва този момент. Ситуациите са няколко:

 

  • Близък, който е претърпял тежка операция, инсулт, инфаркт, но се нуждае от допълнително лечение, рехабилитация и не може да се обслужва сам, а е изписан от болница поради края на клиничната пътека. В този случай престоят в хосписа би могъл да бъде краткотраен, до стабилизирането му и изпращането вкъщи.
  • Близък, диагностициран с неизлечима болест, който вече не може да взима решения самостоятелно, не може да се грижи за себе си, може да си навреди.
  • Близък с тежко заболяване, за когото е необходима денонощна и постоянна грижа, а няма възможност за такава в домашни условия.
  • Много възрастен роднина, който се нуждае от грижи, но няма кой да се грижи за него – близките трябва да пътуват, работят или семейството трябва да продължи живота си и да се грижи пълноценно за децата си.
  • Възрастни родители, чиито деца живеят постоянно в чужбина, които имат  нужда от живот в среда близка до домашната, компания и социални контакти.

Да обобщим: Хосписът осигурява комфортен живот и квалифицирана грижа на пациенти, когато няма надежда за подобряване на състоянието им, или когато не могат да получат такава грижа в домашни условия.

 

Много е важно да знаете, че "хоспис" не е равнозначно на "дом за стари хора". В дома за стари хора не е задължително да има назначен медицински персонал. Оттам идват и големите разлики в цените на този тип заведения, защото назначаването и задържането на квалифициран медицински персонал изисква необходимите разходи. 

 

Хоспис "Зора" София

Коментари