Публикация

Свободни работни места за медицински сестри

Свободни работни места за медицински сестри

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява

свободни места за медицински сестри, медицински лаборанти и рентгенови лаборанти

както следва:

 • 3 места за медицински сестри, анестезиологични – КАИЛ;
 • 2 места за медицински сестри – Клиника по хирургия;
 • 2 места за медицински сестри – Клиника по гастроентерология;
 • 3 места за медицински сестри – Клиника по УНГ болести;
 • 3 места за медицински сестри – Клиника по травматология;
 • 2 места за медицински сестри – Клиника по кардиология;
 • 2 места за медицински сестри – Клиника по нефрология;
 • 2 места за медицински сестри – Клиника по неврология;
 • 1 място за медицинска сестра – Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения;
 • 1 място за медицинска сестра – Клиника по урология;
 • 1 място за медицинска сестра – Спешно отделение;
 • 1 място за медицинска сестра – Клиника по хемодиализа;
 • 2 места за медицински лаборанти – Клинична лаборатория;
 • 1 място за рентгенов лаборант – Клиника по образна диагностика.


Телефон за информация: 02 94 32 417 – главна медицинска сестра, и 02 94 32 288 – Човешки ресурси.

Коментари