Публикация

Не позволявай на остеопорозата да те прегърби

Днес е Световният ден за борба с остеопорозата. Тази година посланието е: не позволявай на остеопорозата да те прегърби!200 млн. жени в света са засегнати от болестта. Всяка трета жена и всеки пети мъж във възрастта над 50 г. са застрашени от остеопороза. От 5 жени с бедрена фрактура една загива до края на първата година след инцидента. От преживелите бедрена фрактура около 60% никога не възвръщат способността си за ходене, а 30% остават инвалиди с нужда от чужда помощ до края на дните си.

Като резултат на демографското развитие и промените в начина на живот все повече хора ще имат остеопороза. Ето защо поддържането на костното здраве е един от най-големите проблеми на ХХІ век.

Тази година фокусът на Световния ден за борба с остеопорoзата са прешленните счупвания, които водят до трайно деформиране на гръбнака.
Тези фрактури са най-честите, причинени от остеопорозата, и водят до болка в гърба, гърбица, загуба на тегло, залежаване, редуцирана белодробна функция. Качеството на живот стремително намалява, а пациентът изпада в хронична депресия.

За по-лесна оценка на риска от фрактури Световната здравна организация въведе програмата FRAX, която все по-широко се използва в Европа и света. Основната й цел е да подпомага здравните специалисти за по-лесно идентифициране на пациентите с висок фрактурен риск. На практика става въпрос за web базирана програма, оценяваща 10-годишен риск от остеопоротични фрактури при мъжете и жените. FRAX програмата е достъпна, лесна за попълване и много бързо дава отговор за степента на фрактурния риск в проценти. Сайтът на програмата е: www.shef.ac.uk/FRAX.

На кои пациенти трябва да се измерва костната минерална плътност на DXA апарат:
1. Всички жени на или над 65-годишна възраст, независимо от рисковите фактори.
2. Всички постменопаузални жени под 65-годишна възраст, които имат поне един рисков фактор за остеопороза, различен от естествената менопауза.
3. Мъже на или над 70-годишна възраст.
4. Всички възрастни, които са получили счупвания при минимална травма.
5. Всички лица със заболявания, причиняващи вторична остеопороза.
6. Всички лица, приемащи медикаменти, причиняващи вторична остеопороза или повишена костна загуба.
7. Всички жени, които смятат да провеждат фармакологично лечение.

__________

*Д-р Несторова е секретар на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза.

Коментари