Публикация

Профилактика на бъбречнокаменната болест

Бъбречнокаменната болест (БКБ) е едно от най-честите страдания, което може да причини тежки допълнителни усложнения, включително хронична бъбречна недостатъчност, ако не се установи и лекува навреме.


Затова е особено важно да се прави своевременна профилактика - ехографски прегледи от специалист и изследване на урината.

Бъбречните камъни невинаги дават ранни оплаквания и понякога могат да протичат безсимптомно, докато не предизвикат криза със силни болки.

България е сред държавите, в които има приет модерен стандарт, по който да се третира бъбречнокаменната болест - Протокол за диагностициране, лечение и профилактика на БКБ. На базата на Протокола е издаден Наръчник на пациента, в който са описани препоръки за справяне с болестта, диети и полезни съвети.

Наръчникът се разпространява безплатно в клиниките по урология и нефрология, центровете за литотрипсия и в специализираните кабинети за лечение на бъбречнокаменна болест. Това полезно четиво е достъпно и за изтегляне от интернет чрез сайта www.bkb.bg.

Коментари