Публикация

Актуализирана продуктова информация за Comirnaty COVID-19 vaccine

Актуализирана продуктова информация за Comirnaty COVID-19 vaccine

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча продуктовата информация на Comirnaty да се актуализира, за да се обясни, че всеки флакон съдържа 6 дози от ваксината.


Comirnaty е показана за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19

 

причинено от вируса SARS-CoV-2, на хора на възраст 16 и повече години.


Актуализираната кратка характеристика и листовка на продукта можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

comirnaty-epar-product-information...

Коментари