Публикация

COVID-19 предизвикателството (филм)

COVID-19 предизвикателството (филм)

COVID-19 предизвикателството (филм)

 

Един филм на Соня Колчакова и пресцентър на ВМА

 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=bR5OH_CX1Nk&feature=emb_title

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

17 февруари 2021

Коментари