Публикация

Излезе нов учебник по неврология

Излезе нов учебник по неврология

 

Излезе от печат нов учебник по неврология под редакцията на акад. Иван Миланов. Той може да бъде поръчан онлайн тук с безплатна доставка от издателство "Стено". 

 

От последното издание на учебника по неврология изминаха почти 10 години. През това време се натрупаха много нови данни, свързани с патогенезата, диагностиката и лечението на неврологичните заболявания. Неврологията е бързо развиваща се наука, с непрекъснато нарастващи възможности за клиничната практика. Това налага периодично да ревизираме и обновяваме нашите познания. Постарали сме се в това второ, преработено и допълнено издание на учебника да включим най-новите и съвременни данни от световната литература, за да може той да бъде актуален поне още 5 години.

 

В представянето му се казва още: "Учебникът е предназначен за невролози. Неговата амбиция е да покрие изчерпателно основните проблеми на неврологията и да бъде от помощ както за специализиращите лекари, така и за специалистите невролози. Той съдържа основата на неврологията, която може да бъде полезна на всеки лекар в ежедневието. Важно е да се овладее основната, съществена част от материала, а за тънкостите винаги могат да се направят справки. От тази гледна точка сме разсъждавали и ние, когато подготвяхме този учебник.

 

Той не съдържа детайлната информация, която е известна за отделните нозологични единици. За тази цел има издадени различни монографии, които дават възможност за навлизане в подробностите за даденото заболяване. Наблегнали сме повече върху методите за диагностика, диференциалната диагноза и лечението на заболяванията. Постарали сме се да представим по-накратко патогенетичните механизми и патоанатомичния субстрат. Вероятно сме допуснали известно увлечение към повече от необходимите подробности. Надяваме се, че в следващи издания тези грешки ще бъдат коригирани благодарение на мненията на лекарите, които ще използват това ръководство."

 

Авторите на учебника са:

 

Анастасия  Станчева  Миланова,  Ара  Гарабед  Капрелян,  Венета  Сашова  Божинова,  Десислава  Богданова, Цветанова,  Димитър  Богданов  Масларов,  Евгения  Василева  Русчева,  Екатерина  Благоева  Титянова,  Емил Георгиев  Милушев,  Захари  Иванов  Захариев,  Ивайло  Людмилов  Търнев,  Иван  Господинов  Миланов,  Иван
Атанасов Петров, Иво Сашков Асенов, Лъчезар Динчев Трайков, Любомир Хараланов Хараланов, Маргарита, Радославова Райчева, Мая Пенкова Дановска, Милена Миланова Миланова, Николай Лазаров Топалов, Огнян Иванов Колев, Пенка Атанасова Атанасова, Пенчо Николов Колев, Пламен Стоянов Божинов, Румяна Николова
Кузманова, Светлозар Хараланов Хараланов, Силвия Здравкова Чернинкова, Соня Иванова Христова, Шима Мехрабиан-Спасова, Юлия Йорданова Петрова

 

Редактор Илияна Ангелова

Коментари