Публикация

Ръководството на МУ-Пловдив с отворено писмо до студентите

Ръководството на МУ-Пловдив с отворено писмо до студентите

Пред прага сме на новата учебна година. И за сетен път сме изправени пред предизвикателството да работим и да се обучаваме в условията на доказана пандемия.

 

Заповедта на ректорското ръководство Р-1350/20.08.2021 г. за организация на учебния процес през следващата учебна година предизвика напрежение сред някои, изразено бурно в социални мрежи и медии. За съжаление никой от протестиращите студенти не поиска разговор с нас по темата. Подобна организация на учебната дейност с изисквания в ситуация на COVID-19 пандемия се прави и в други университети в света – в САЩ стотици висши училища изискват студентите да са ваксинирани при началото на учебните занятия през есента. Това са университетите в Колумбия, Харвард, Принстън, Станфорд, Илиноис, УКЛА, Иейл и много други.  В Европа задължително ваксиниране се въведе за работещите в здравния сектор и обучаващите се в Англия, Франция, Германия. В Италия, Гърция и Франция парламентът одобри задължителната ваксинация в здравния сектор. Медицинските университети в тези страни предвиждат задължителна имунизация или антигенен тест за присъстващите студенти.

 

Въпреки напрежението стотици студенти и колеги разбраха правилно отговорността, която носим

 

Благодарим за категоричната подкрепа на тези студенти и колеги, а те бяха стотици, които: разбраха правилно отговорността, която носим като обучители и обучаеми за опазване на индивидуалното и общественото здраве; са наясно, че вирусът SARS-CoV-2, болестта COVID-19 и настоящата епидемична обстановка представляват сериозна реалност; съзнават, че медицинското образование е специфично, изисква контакт с болни хора и техни роднини, множество комуникации, но и стриктно спазване на противоепидемични мерки и правила, съобразени с особеностите на медицинското обучение; не се поддадоха на провокации за бунт, заплахи за съд, публични протести, внушения за дискриминация и натиск за ваксинация, защото заповедта дава право на избор.

 

Всеки студент има право да учи и работи, а в медицината това право е свързано с определени задължения и дисциплина, защото носим гражданската и медицинска отговорност да пазим не само нас самите, но и колеги, пациенти и техни роднини, тъй като живеем и работим в общество.

 

Медицински университет - Пловдив желае да запази атмосфера на спокойствие и разбирателство в учебната си среда

 

и не се стреми към насаждане на напрежение в обществото в условия на сложна политическа обстановка в страната.

 

На последния ректорски съвет предложихме уточнения в спорната за някои студенти  т. 3  с цел  осигуряване на повече информираност относно възможностите за вида на обучение, а именно:

 

Достъпът на студенти до клиничните учебни бази ще се съобразява стриктно с изискванията на ръководствата на лечебните заведения и необходимостта от преструктуриране на болничните звена, която ще се наложи от натоварването на здравната система. Студентите при влизане в практически занятия в учебните клинични бази следва да представят ясни данни за индивидуалния си статус по отношение на COVID-19 (наличие на валиден документ за ваксиниране или документ за преболедуване/антителен тест в началото на семестъра, антигенен или PCR тест), за оценка на риска от внасяне на инфекция при рискови болни и медицински персонал, минимизиране на шанса за предаване на зараза, опазване на индивидуалното и общественото здраве и стабилността на здравната система. За тези студенти, които при обективно доказани обстоятелства и медицински контра-индикации, не могат да се обучават присъствено, ще бъде осигурено адекватно присъствено обучение в Симулационния център или он-лайн обучение. Същите при болест, заразоносителство, карантина или други обстоятелства ще бъдат компенсирани с възможност за практическа работа с хоспитализирани пациенти след настъпване на промени, които ще позволят влизането им в присъствена среда. Желаещите да работят в  COVID-19 структури могат да компенсират част от практическите си занятия по вътрешни болести.

 

Призоваваме студентите да се съобразяват с правилата и да спазват противоепидемичните мерки.

 

Подкрепяме правото им на личен избор, но следва да проявяват гражданска и медицинска отговорност, да уважават правото на здраве на пациентите, медицинския персонал и колегите си. Както и в предишни семестри, така и за този, МУ-Пловдив ще осигури необходимите комплекти от лични предпазни средства.

Предстои ни труден семестър. Заедно можем да преодоляваме предизвикателствата в образователния процес – не с гняв и ненавист, а с разбиране и диалог, основани на научна информация.

 

Проф д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – Ректор

Проф д-р Ани Белчева, дм - Зам.-ректор по учебна дейност

Проф д-р Благой Маринов, дм - Зам.-ректор по научноизследователска дейност

Проф. д-р Диляна Вичева, дм - Зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност

Проф. д-р Анастас Баталов, дм - Зам.-ректор по учебно-болнична координация

Проф. д-р Иван Иванов, дм - Зам-ректор по управление на качеството

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн - Декан на Медицински факултет

Доц. д-р Веселина Кондева, дм - Декан на Факултет по дентална медицина

Проф. Пламен Загорчев, дб, дбн - Декан на Фармацевтичен факултет

Проф. д-р Мария Семерджиева, дм - Декан на Факултет по обществено здраве

Доц. Мария Божкова, дм - Директор на Медицински колеж

Доц. Димитър Мирчев, диф - Директор на Департамент за езиково и специализирано обучение

Д-р Евгения Иванова-Бацелова - Началник Учебен отдел

Коментари