Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2021 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Актуално интервю

Хармония, родена от кохерентността. Проф. Ц. Воденичаров, проф. Н. Орлоев

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Здравните навици – един от факторите за здравословен начин на живот. Д. Петкова, Р. Хаджиолова, М. Стойновска, Д. Бакалов, З. Сабит, С. Лазаров, Р. Николов, Вл. Водничаров, Р. Николова

2.    Проблемна употреба на смартфони и генерализирана тревожност при студенти по медицина в България. М. Правчанска, Ан. Велкова, Л. Георгиева, Ел. Георгиева, П. Пешева

3.    Професионална удовлетвореност на българските лекари, практикуващи в болници в Германия. В. Кръстева

4.    Оценка на риска на качеството на медицинското обслужване в Спешно приемно и  Хирургично отделение  на УМБАЛ Бургас. Б. Миразчийски, Ел. Петрова-Джеретто, Р. Илиев

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Вътрешният одит в публичния сектор. Т. Черкезов, Т. Тютюнджиева, Д. Черкезов

2.    Телемониторинг в условия на и пост-ковид пандемия. Г. Павлова

3.    Значение на денталния маркетинг за икономическото диференциране на съвременните дентални практики. В. Митрева, Д. Щерева-Тзуни, А. Кехайов

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2021 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Награди на Медицински университет - София

 

В близък план

Проф. Магдалена Александрова, дм

Коментари