Публикация

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

 

COVID-19 Treatment Guidelines

 

Последна актуализация на препоръките (guidelines): 27 октомври 2021

 

Препоръките може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

25 ноември 2021

Прикачени файлове

COVID-19 Treatment Guidelines, 25 November 2021.pdf

Коментари