Публикация

СБАЛПФЗ - Бургас набира персонал

СБАЛПФЗ - Бургас набира персонал

Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас търси да включи в числения си състав:

  • Магистър-лекари;
  • Специалисти по здравни грижи.

Лечебното заведение е акредитирано като база за практическо обучение на магистър-лекари

студенти по специалността „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска сестра“.

СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД е база за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Пневмология и фтизиатрия“.


За контакт:
Бургас 8000
ул. „Ген.Гурко” № 64
Управител: тел. 056/ 896211


E-mail: pulm_hosp_bs@abv.bg

Гл. счетоводител: тел.056/ 896250
www.pulmhospital-bs.org

Коментари