Публикация

Ново „Ръководство по лъчелечение“ излезе от печат

Ново „Ръководство по лъчелечение“ излезе от печат

Излезе от печат „Ръководство по лъчелечение“ (предназначено за студенти по медицина, медицинска физика, рентгенови лаборанти и специализанти по лъчелечение) под редакцията на проф. д-р Лена Маринова, дмн, дългогодишен лъчетерапевт от Отделението по лъчелечение на Клиниката по медицинска онкология, и доц. д-р Васка Василева, дм, лъчетерапент и началник на Отделението по лъчелечение на Клиниката по медицинска онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД.

 

В авторския колектив участват лекари и медицински физици от Клиниката по медицинска онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД: проф. д-р Петранка Троянова, д-р Габриела Радева, д-р Илия Габровски, д-р Мирослав Новоселски, д-р Радослав Радев, Владимира Йорданова – физик, и Галин Вълчев -физик.


Лъчелечението е медицинска специалност, тясно свързана с комплексното лечение на злокачествените и доброкачествени тумори, както и на голяма част от нетуморните заболявания. След въвеждането на високотехнологична лъчелечебна апаратура, лъчелечението заема значима роля в онкологията, тъй като е един от основните онкологични методи, заедно с хирургията и медицинската онкология.

Настоящото ръководство е предназначено за студенти по медицина, дентална медицина, медицинска физика

рентгенови лаборанти и специализанти по лъчелечение и има за цел да бъде актуален помощен наръчник за бъдещите и настоящите медици. То обхваща основни знания от областта на медицинската физика, радиобиологията и общата и специална част на лъчетерапията и съдържа 121 фигури и 22 таблици.

 

Колективът от медицински физици и лъчетерапевти на „Отделението по лъчелечение и метаболитна брахитерапия“ към УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ -ЕАД, се постара да представи необходимите и основни познания, които биха подобрили ежедневната лъчелечебна дейност на всеки специализант по лъчелечение и на практикуващите лъчетерапевти.

Коментари