Публикация

Форум на ехокардиографията събира у нас световнопризнати специалисти в областта на образната диагностика на сърце

Форум на ехокардиографията събира у нас световнопризнати специалисти в областта на образната диагностика на сърце

От 8 до 10 април по инициатива на кардиолога доц. Красимира Христов, председател на Фондацията по неинвазивна образна диагностика в кардиологията,  в столицата ще се проведат Софийски дни на ехокардиографията. Събитието се организира за седма поредна година и ще протече с фокус върху клапните заболявания, които по последни данни са често срещан проблем след прекарана ковид инфекция. Водещи специалисти в областта на ехокардиографията от Германия, Англия, Италия, Франция и  САЩ ще споделят новостите в развитието на неинвазивната образна диагностика.

 

В рамките на събитието е предвидена специална сесия, на която млади кардиолози презентират свои интересни клинични случаи и получават възможност да станат разпознаваеми сред специалистите в Европа. На победителите в сесията ще бъде предоставено обучение на Европейския форум по ехокардиография. Един от младите лекари ще бъде отличен с награда на името на проф. Маурицио Галдеризи, доайен на Европейската асоциация по ехокардиография.    

 

Мисия на Софийски дни на ехокардиографията

 

Основната мисия на организаторите на събитието е да обучават кардиолозите и младите специалисти у нас на новите тенденции в образната диагностика на сърдечно-съдови заболявания. Ехокардиографията дава възможност за оценка и ранна диагностика, както и навременно лечение и проследяване на пациентите със сърдечно-съдови патологии. Неинвазивната оценка на пациента предхожда инвазивна оценка на състоянието на сърдечно-съдовата система, което се  прави тогава, когато вече е наложително инвазивното лечение.

 

Eхокардиографията и съдречно-съдовите състояния

 

С ехокардиография могат да се диагностицират различни проблеми на сърцето. Да бъдат открити вродени заболявания в ранна детска възраст и дори в утробата на майката. В рамките на Софийските дни на ехокардиографията ще бъде представен лекторски панел, посветен на вътреутробните сърдечни проблеми. Пренаталната ехокардиография у нас за съжаление е приоритет на все още малка част от педиатрите и акушер-гинеколозите. Ранното разпознаване на такъв проблем дава възможност да се роди здраво дете.

 

С ехокардиография могат да бъдат открити придобити пороци  на сърцето, да се проследяват бременни с риск за усложнения каквато е перипарталната кардиомиопатия (левокамерна систолна дисфункция в края на бременността и първите пет месеца след раждането), да се наблюдава състоянието на пациенти с хронична исхемична болест на сърцето, с ремоделирана  камера вследствие на миокарден инфаркт и нейното обратно развитие при лечение. С помощта на ехокардиографията могат да се наблюдават пациенти след ковид, които имат голям риск от развитие на миокардити и на клапни заболявания.   

 

Регулярните ехокрадиографски прегледи могат да предотвратят миокарден инфаркт или остър коронарен синдром

 

Ехокардиографията има основна роля в оценката на сърдечно-съдовия риск и ранното му откриване. При пациенти с артериална хипертония и с дислипидемия могат да се диагностицират ранните нарушения в диастолната функция. Стрес-ехокардиографията намира приложение  при исхемична болест на сърцето. Така пациентът може да бъде насочен за ранна интервенция преди още да се е развил остър миокарден инфаркт или остър коронарен синдром. При редовно ехокардиографско проследяване сърдечните  пороци се насочват в правилния  момент за оперативно лечение.   

 

Ехокардиография намира приложение при спешните състояния остър белодробен тромбемболизъм и животозастрашаваща аортна дисекация. Може също да определи хемодинамичното състояние на пацент в шокова зала.

 

„В диагностицирането на спешните състояния освен на сърце, ехокардиографията намира приложение за оценка и на бял дроб, което изследване за съжаление не се практикува от повечето кардиолози в България. А само за 1-2 минути може да проследи състоянието на пациент след ковид и да даде възможност на специалиста да проведе лечение не само на усложненията на сърцето, но и на уврежданията на белия дроб.“, коментира доц. Красимира Христова, домакин на Софийски дни на ехокардиографията.

 

 

Доц. Красимира Христова е кардиолог и доказан експерт в неинвазивната образна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания с над 25-годишна практика. В момента е медицински директор на Медицински център по сърдечно-съдови заболявания-София. Председател е на Българската асоциация по неинвазивна образна диагностика от 2019 г. до момента. Основател на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията, под чиято егида се организират Софийски дни по ехокардиография. От  2013 г. и към  момента е член на Борда на Световната асоциация по хипертония  - комитет по образование  и научна дейност. От 2020 г. е член  на работната група Women Task Forse  in  cardiovascular Imaging към ЕАСVІ . 

 

Доц. Христова има две специалности - вътрешни болести и кардиология. Защитава докторска степен върху приложението на новите ехокардиографски методи за оценка на миокардната деформация при пациенти след остър миокарден инфаркт. Участва в разработването и на клиничното приложение на първия софтуер за триизмерна миокардна деформация, съвместно с екип от Белгия и Норвегия. Успешно защитава магистратура в областта на Аdvance Medical Imaging в Кардиологията към Католически университет в Льовен, Белгия през 2009 г. Има специализация и от престижен медицински университет в Австрия.

 

Доц. Красимира Христова е секретар на работната група по ехокардиография към Дружество на кардиолозите в България от 2010 г. до 2014 г.

 

От 2013 г. до 2015 г. е избрана за президент на International College of Cardiology (ІСС), от 2016 г. е генерален секретар на ІСС, има статут на "Fellow" на Европейската асоциация по кардиология и е почетен член на IACS (Meждународна Академия по сърдечно-съдови заболявания). Член на борда на ЕACVi (Европейска асоциация по образна сърдечно-съдова диагностика) от 2012 г. до 2018 г. Член на ASE и член на Научния комитет към Американската асоциация по ехокардиография ASE в предиода 2013-2016 г. Член е на борда на директорите на Световната лига по хипертония.

 

От 2015 г. доц. Красимира Христова е лектор и гост-професор в Creighton University, Oмаха, Небраска, САЩ.

Коментари

там сме 


Много ценно изследване!