Публикация

„Софиямед“ с Домашен VIP стационар

„Софиямед“ с Домашен VIP стационар

УМБАЛ „Софиямед“ започва да предоставя мобилната услуга Домашен VIP стационар, която включва комплексни квалифицирани медицински грижи за пациенти с продължаваща терапия след операция или друго лечение.

VIP стационарът стартира с 15 услуги, главно от диапазона на сестринските манипулации

като при необходимост може да се извърши и консултация със специалист.

 

Сваляне на конци след операция и смяна на превръзка, вземане на кръв и секрети за изследване, поставяне на подкожни, мускулни или венозни инжекции, извършване на вливания чрез системи, поставяне или смяна на катетър, са част от услугите.


Домашният VIP стационар ще разшири обхвата на услугите с всичко, което може да бъде предоставено в домашни условия за долекуване. В скоро време ще бъдат въведени нови услуги като почасова грижа за пациента, включително тоалет и хранене, рехабилитация, раздвижване.

Мобилните услуги не са предназначени за пациенти в спешни състояния

или за такива с усложнения, настъпили в хода на заболяването. Те не обхващат и болни с неизяснена диагноза и неовладян болков синдром.


За повече информация вижте ТУК:

Коментари