Публикация

„Софиямед“ започва да предлага VIP мобилни услуги

„Софиямед“ започва да предлага VIP мобилни услуги

УМБАЛ „Софиямед“ започва да предлага нови VIP мобилни услуги, които обхващат транспортиране на болен с линейка за град София и извън столицата, придружаване на болен с линейка от медицинско лице, както и подпомагане на болен при придвижване.


Само преди броени дни лечебното заведение въведе мобилната услуга Домашен VIP стационар, включваща комплексни квалифицирани медицински грижи за пациенти с продължаваща терапия след операция или друго лечение.

VIP стационарът стартира с 15 услуги

главно от диапазона на сестринските манипулации, като при необходимост може да се извърши и консултация със специалист в дома на пациента. В бъдеще обхватът на услугите ще бъде разширяван с всичко, което може да бъде предоставено в домашни условия за долекуване.


Мобилните услуги не са предназначени за пациенти в спешни състояния или за такива с усложнения, настъпили в хода на заболяването. Те не обхващат и болни с неизяснена диагноза и неовладян болков синдром.

За повече информация вижте ТУК

Коментари