Публикация

Проф. Пламен Димитров е новият шеф на НЦОЗА

Проф. Пламен Димитров е новият шеф на НЦОЗА

Проф. д-р Пламен Димитров е новият директор на Националния център по обществено здраве и анализи, съобщават от Министерство на здравеопазването. 

 

Проф. Димитров е магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве (Факултет по обществено здраве, МУ-София) и магистър по епидемиология (College of Human Medicine, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA). Има две признати специалности – по Социална медицина и здравен мениджмънт и Радиационна хигиена. Професор е във Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт към Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

 

Проф. д-р Пламен Димитров е председател на Експертния съвет по медицинската специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ към министъра на здравеопазването. Член е на Постоянния комитет на Регионалния комитет на Световната здравна организация за Европа и на Изпълнителния борд на EuroHealthNet.

От 2013 г. е професор по Социална медицина и здравен мениджмънт в НЦОЗА. От 2014 г. досега проф. д-р Пламен Димитров заема длъжността заместник-директор на Националния център по обществено здраве и анализи.

 

Има натрупан професионален опит в областта на здравната политика, общественото здраве, промоцията на здраве и превенцията на болестите, хроничните незаразни болести, социалните детерминанти на здравето и оценката на здравните технологии.

Коментари

Това е много интересно!  "здравната политика, общественото здраве" Твърде многопосочен термин!   И за коя част от обществото се отнася? За оная от страна на Медицината ли? Или за оная от страна на пациента? И в кой аспект по-точно?  Психическото и ментално здраве на първите? Или. Това на вторите причинено от разстройствата на първите?