Публикация

На първо място сме в класацията за доплащане за лекарства в ЕС

На първо място сме в класацията за доплащане за лекарства в ЕС

Здравеопазването в България разполага с достатъчно болници, легла и финансиране, но въпреки това ефективността е относително ниска, а здравните резултати – по-слаби от тези на страни със сходни социални и икономически характеристики.

 

Това е само един от изводите от проучването на Института за пазарна икономика за качеството на здравеопазване -тенденции и удовлетвореност на гражданите  у нас, което коментира за програма "Точно днес" по БНР икономистът Петя Георгиева. Проучването е възложено от Националната пациентска организация.

 

Според анализа България разполага с ограничен брой специалисти по здравни грижи (медицински сестри и санитари), болничната помощ е силно доминираща за сметка на профилактиката и извънболничната помощ. Отчитат се сериозни регионални различия по отношение на достъпа до медицински услуги.

 

Разликата в разходите за болнична помощ на човек от населението между област Видин и Пловдив е 5 пъти, посочи Георгиева.

 

В доболничната помощ тенденциите са към задържане на разходите за първична помощ и нарастване на разходите за специализирана помощ.

 

Личните лекари намаляват като брой и се налага да обслужват все повече пациенти, като най-малко спрямо населението са те в областите Кърджали, Търговище и Разград, а най-много – във Видин и Плевен. В област Смолян също има недостиг на лични лекари.

 

При специалистите се забелязва силна връзка между наличието на медицински университет в областта – там лекарите специалисти са най-много и се налага да обслужват най-малко на брой население (Плевен и столицата).

 

Най-затруднен е достъпът до СИМП в Добрич и Кърджали.

 

Ефективността на системата, измерена чрез показателите за неудовлетворени потребности от здравеопазване и самооценка за собственото здраве, не показва съществени разлики със средната за ЕС. Все още е нисък делът на хората, които декларират, че не могат да си позволят здравни грижи.

 

Резултатите от работата на системата, обаче, са слаби – смъртността, включително детската смъртност, е на високо ниво, а продължителността на живота – най-ниската в ЕС - българинът живее със средно 6 години по-малко от средното за ЕС.

 

В България за здравеопазване се изразходват общо 7.1% от брутния вътрешен продукт според данните на Евростат за 2019 г.  По този показател страната ни е около средата спрямо останалите държави от ЕС. В същото време България е на първо място от целия ЕС в класацията за доплащане за лекарства.

 

Тези данни, както и фактът, че на фона на все по-застаряващо и все по-страдащо от хронични заболявания население, страната заделя най-малко средства за дългосрочна грижа – едва 0.01% от брутния вътрешен продукт, водят до извода, че финансовата тежест се прехвърля върху болните и техните близки и най-вече върху хората с ниски и средни доходи, което допълнително ограничава достъпа им до здравни грижи -сочат данните от изследването.

Коментари

Имаме много неосигурени. Трябва да се помисли за намаляване годините назад за възтановяване на здравните права на хората .Това са хора предимно без материални възможности.Защо не е като Европа От днес започват да се осигуряват,от днес влиза в системата