Публикация

Рикетсиози - детайлен анализ и терапия

Рикетсиози - детайлен анализ и терапия

Рикетсиози - детайлен анализ и терапия

 

Попов Г, Баймакова М, Цачев И, Андонова Р, Пепович Р, Плочев К. Рикетсиози - детайлен анализ и терапия. Медицински преглед, 2019, № 1, 14-23.

 

Акценти от научната публикация:

- Въведение

- Рикетсиози: поглед отвътре

- Лечение

- Кратък преглед на рикетсиозите в България

- Заключение

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

30 май 2022

Прикачени файлове

Medical Review (Sofia), 2019, 55(1), 14-23.pdf

Коментари