Публикация

Превенция на психичното натоварване за медицински лица и защита от стреса на работното място

Превенция на психичното натоварване за медицински лица и защита от стреса на работното място

Поддържането на психичното ви здраве като медицински лица е важно за това как се чувствате на работа (и извън нея) и как работите с пациентите си.
Работата с пациенти и колеги, честите конфликти и хаотичността в ежедневието се отразяват негативно на благосъстоянието на всеки лекар. Често това се натрупва и не знаем как да го елиминираме.


Предлагаме възможно решение на проблема с прегарянето и стреса.

ЦЕЛ:

Подобряване на стратегиите за справяне с ежедневното напрежение (стрес) и негативите, които ни носи.

КАКВО?

Група за подкрепа с водещ психотерапевт.

ЗА КОГО?

Всички медицински лица, работещи с пациенти могат да се запишат като участници в група за превенция на стрес и "бърнаут" (прегаряне).

КОГА?

Два пъти в месеца ще се провеждат групови сесии (до 10 човека), насочени към подобряване на благосъстоянието на всеки от участниците.

КОЛКО?

Фондация Астра Форум се ангажира с покриване на по-голямата част от разходите.
От участниците е необходимо доплащане по 20 лв. на сесия.

ЗА КОНТАКТИ:

Нина Тодорова, организационен сътрудник
E-mail: support@astraforumfoundation.org
#психичноздраве #лекари #здраве #медицинскиспециалисти

Коментари

Причината за всички тези е непознаване на материята за която се отнася съответната специалност!

Бихте ли обяснили по-подробно какво имате предвид? Специалистите не познават материята, в която работят? Как свързвате това с психичното здраве и синдрома на професионалното прегаряне?