Публикация

Недоволство срещу съкращаването на разходите за кардиолечение

Предприетата от правителството политика за намаляване на разходите за лечение на инфаркт ще доведе до излишна смърт и инвалидизация на хиляди българи в активна възраст, алармират кардиолозите у нас.


3000 повече българи с инфаркт и нестабилна стенокардия са застрашени да умрат през 2011 г. поради невъзможност да им се окаже съвременно лечение.

За това алармираха днес лекарите, които всеки ден се борят с най-масовите и животозастрашаващи за българското население сърдечно-съдови заболявания.

Инвазивните кардиолози изразиха своите опасения, че правителството не си дава сметка до каква социална катастрофа ще доведе планираното драстично съкращаване на разходите за лечение на болни с инфаркт по утвърдения в цял свят „златен стандарт” – първичната ангиопластика.

Според тях кабинетът иска да спести между 1500 и 3000 лева от всеки спешен пациент с инфаркт и нестабилна стенокардия през 2011 г. Освен това институциите определят и колко души могат да бъдат лекувани по съвременния начин, като останалите пациенти трябва да разчитат на отдавна забравени в Европа методи, изтъкнаха от Българското дружество по инвазивна кардиология и Дружеството на кардиолозите.

България е на първо място по смъртност и инвалидизация в Европа в следствие на остри кардиосъстояния. У нас 65% от всички смъртни случаи се дължат на сърдечно-съдови болести. За последните 3 години инвазивното лечение е понижило смъртността от инфаркт от 17% на 4,88%. Досега населението имаше свободен достъп до този вид лечение - без доплащане, 24 часа в денонощието.  За сравнение в Чехия 92% от болните с остри сърдечни състояния се лекуват с първична ангиопластика. У нас едва 20% от всички инфаркти се лекуват по този съвременен начин.

Парадоксът е, че правителството е поело ангажимент чрез включване в европейската програма „Стент за живот” да осигури на 75% от всички пациенти с инфаркт достъп до първична ангиопластика. Възниква въпросът дали с тези мерки няма да бъдем цитирани като единствената държава в Европейския съюз, която, вместо да защитава конституционните права на своите жители, целенасочено и съзнателно ги лишава от първото и най-важното им право - правото на животоспасяващо лечение?, посочиха кардиолозите.

Коментари