Публикация

УМБАЛ-Пловдив спечели проект за 2,8 млн.лв.

Безвъзмездното финансиране е 50%. Новият високотехнологичен комплекс ще осигурява компютърно навигирана хирургия в реално време.


Университетска болница „Свети Георги” в Пловдив спечели финансиране на проект за 2,8 млн. лв. по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, съобщиха от икономическия отдел на лечебното заведение.

Одобреното проектно предложение „Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми” ще се реализира с 50% безвъзмездна финансова помощ, уточни изпълнителният директор доц. Карен Джамбазов.

Предвижда се закупуване на високотехнологична иновативна интегрирана система за висококачествена интраоперативна визуализация и компютърно навигирана хирургия в реално време. Към настоящия момент в България няма инсталирана и работеща подобна система. Тя ще включва два основни компонента: О-рамо и хирургична навигация, и ще позволи въвеждането на нови методи за лечение и диагностика, каквито в момента не е възможно да се прилагат с наличните обикновени флуороскопски апарати.

В новия център ще се извършват ендоскопски и ендоназални операции на хипофизата, ендоскопски интервенции на базата на черепа, миниинвазивни операции на гръбначния стълб, таза и големите кости, както и корекции на малоформации при деца и възрастни, подчертаха от пловдивската Университетска болница.

Интегралният център ще осигури по-високо качество на интервенциите, а оттам и съкращаване на средната продължителност на престоя на пациентите – до 2 дни. По-голямата прецизност ще доведе също така и до намаляване наполовина на постоперативните усложнения и до снижаване с 30% на броя на повторените операции, уточниха от лечебното заведение.

Подобренията в лечебния процес ще намалят с близо 10% разходите по престоя и лечението на приетите болни. Очаква се увеличаване до 10 – 12% на операциите в клиниките по неврохирургия, УНГ, ортопедия и травматология и краниофациална хирургия.

Коментари