Публикация

Превенцията си остава най-доброто лечение

С напредването на технологиите лекарите получиха сериозни съюзници в борбата с много от масовите заболявания.


Това, за което преди се налагаха тежки операции и дълъг възстановителен период, днес често се преодолява с 30-минутна инвазивна процедура.

Но предизвикателство остава как да не се стига до инцидент, който да изисква спешната медицинска намеса. Оказва се, че класическите изпитани методи и до днес имат най-голяма роля за намаляването на инфарктите и инсултите в развитите държави.

Масовото и редовно приложение на ниски дози аспирин и на препарати за понижаване на холестерола (статини) при застрашените групи от хора има решаващо значение за намалената заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания.

След това се нареждат подобреното хранене и повишената двигателна активност. При пациенти с установена хипертония и/или диабет поддържането на нормални стойности на кръвното налягане и на кръвната захар е задължително условие за предпазване на всички органи от усложнения.

Коментари