Публикация

Уникална сърдечна операция у нас

В болница „Св. Екатерина“ е извършена уникална за България оперативна интервенция.


Екип от кардиолози и кардиохирурзи успяха да имплантират по интервенционален и хирургичен път комбинирано устройство за лечение на тежка сърдечна недостатъчност и животозастрашаващи аритмии при 53 годишен мъж.

Подобен род комбинирана интервенция се извършва за първи път в България при пациент с тежка неотговаряща на медикаментозно лечение сърдечна недостатъчност, съчетана с ритъмно нарушение на сърцето, заплашващо от внезапна сърдечна смърт.

По хирургичен път е имплантиран електрод, чиято функция е да лекува сърдечната недостатъчност чрез синхронизация на сърдечното съкращение и по този начин подобрява симптоматиката и увеличава продължителността на живота.

По интервенционален път е имплантиран дефибрилиращ електрод с цел разпознаване и прекъсване на животозастращаващи аритмии.

Лекуването на тежката сърдечната недостатъчност с устройства подобряващи левокамерната диссинхрония е рутинен метод в болница „Св. Екатерина“ провеждан от 2002 г. от д-р Светослав Йовев.

До момента са имплантирани над 400 такива устройства с отличен резултат. За съжаление, този тип лечение не се реимбурсира от здравната каса, въпреки че доказано удължава живота и подобрява симптоматиката, а в някой случаи е и алтернатива на сърдечната трансплантация.  

Коментари