Публикация

Виртуално училище за пациенти

„Диабет – Заедно сме по-силни” е виртуално училище за пациенти, което има за цел да предостави на потребителите основна информация за заболяването диабет тип две, съвети за хранене и диети, и насоки за спорт и физическа активност, които да подобрят състоянието на болните от това заболяване.


Регистриралите се в училището посетители ще имат възможност да получават интерактивна информация - чрез видео и текстови формат, структурирана под формата на лекционен курс, организиран в три модула в рамките на 6-месечна обучителна програма.

По време на инициативата всеки участник в училището ще има възможност да задава своите въпроси към онлайн лектора.

Към всяка отделна лекция ще бъде създаден тест, съдържащ базисни моменти от преминатите теми. Тази интерактивна форма за проверка на знанията ще даде възможност на посетителите да проверят до каква степен са усвоили представената в лекцията материя, като няма за цел да натоварва или да оценява положените от него усилия.

Коментари