Публикация

Обучителни семинари за здравословното хранене в детските градини

Започнаха обучителните семинари, които Регионалната здравна инспекция в Плевен провежда за персонала на детските заведения в областта във връзка с влязлата в сила наредба №6 на МЗ за здравословно хранене на деца от 3 до 7 години.


Досега са проведени 3 семинара в общините Искър, Гулянци и Червен бряг с 48 участника.  

Обучението продължава в останалите общини и ще приключи в края на октомври, информира д-р Ирина Джикова от здравната инспекция в града.

В същото време са проверени  и 32 детски заведения на територията на областта. Най-характерното нарушение е липсата на придружаваща документация, удостоверяваща качеството и съдържанието на храните в складовете на обектите.

В някои заведения не се спазва изготвеното от медицинския специалист меню и на закуската в 10 часа не се предлагат пресни плодове.

Във всички проверени обекти са направени препоръки за отстраняване на несъответствията и е даден срок до края на октомври за привеждане на храненето на децата в хигиенните норми.

Коментари