Публикация

Измерихте ли кръвното?

По повод Световния ден на сърцето – 29 септември, в София беше дадено началото на информационната кампания “Чуй сърцето си!” за превенция и контрол на артериална хипертония и съпътстващите рискове от сърдечно-съдови заболявания.


До 21 септември специално обучени екипи ще измерват в мобилни пунктове стойностите на кръвното налягане на всички желаещи и ще предоставят актуална и адекватна информация за здраво сърце.  

Кампанията “Чуй сърцето си!” е организирана от фармацевтична компания Boehringer Ingelheim с подкрепата на Българското кардиологично дружество. Boehringer Ingelheim има дългогодишен опит в проучванията и лечението на артериална хипертония и съпътстващите заболявания.

С тази инициатива иновативната фармацевтична компания отбелязва 10 години на терапията с Micardis за профилактика на сърдечно-съдови заболявания у нас.

Проф. Асен Гудев – председател на Българското кардиологично дружество, коментира: „Проблемът с артериалната хипертония у нас е сериозен и нерешен, тъй като голяма част от пациентите с това  състояние или не подозират за него и не са диагностицирани от специалист, или не получават адекватно лечение и не достигат до желаната граница на артериално налягане.

В този случай нараства рискът от инвалидизиращи или дори фатални сърдечно-съдови инциденти. Българското кардиологично дружество работи за повишаване на профилактиката и контрола на този риск и с кампании като тази цели да мотивира повече българи навреме да се погрижат за здравето си”.

Целта на инициативата е да допринесе за по-добрата информираност на хората относно здравословните рискове и проблеми, свързани със сърцето, и по-точно с артериалната хипертония. Хипертонията е най-сериозният рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Два от всеки три смъртни случая у нас се дължат на сърдечно-съдови болести и инциденти като миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, а 80% от сърдечно-съдовата смъртност е свързана с артериалната хипертония.

Коментари