Публикация

Живот с диабет

Трябва ли да постигнем гликиран хемоглобин под 7% и кои са бариерите към тази цел?


Гликираният хемоглобин показва каква част от общия хемоглобин се е свързал с кръвната захар. Кръвната захар навлиза в еритроцитите и се свързва с хемоглобина. Процесът се нарича гликиране и е необратим. При здрави хора процентът на гликиране не надвишава 5,6. Процентът на гликирания хемоглобин показва средната кръвна захар за период от 2-3 месеца назад. Тъй като еритроцитите имат средно 120 дни живот, е препоръчително измерването на гликирания хемоглобин да се прави през 3-4 месеца. Спазването на диета няколко дни преди измерването няма да промени реалните му стойности.

- Каква е стойността на вашия гликиран хемоглобин? ...?
- Трябва ли да се стремите да достигнете стойностите, които вашият лекар е препоръчал?

Диабетът може да бъде само състояние, с което вие живеете, ако контролирате добре вашите захари. Редица проучвания са доказали, че ако поддържате гликиран хемоглобин в границите на нормата (HbA1с≤7%) в първите 5-10 години от появата на диабета, рискът от развитие и напредване на вече появили се усложнения може да бъде намален в значителна степен. Това е от изключителна важност за вас, за да живеете дълго и качествено. Диабетът може да бъде победен тогава, когато го контролираме!

Какво ни пречи да постигнем добър контрол на диабета?
- Липса на убеденост, че добрият контрол е важен? Мотивация? ... НЕ, защото знам какви са ползите! Искам да живея добре!
- Страхът от хипогликемии (ниска кръвна захар)? ... Да! Ако не хапвам постоянно през деня, често ми премалява от глад, разтрепервам се и се изпотявам. Понякога през нощта се събуждам изпотен, сънувам кошмарни сънища, а на сутринта съм с главоболие. Когато си измеря кръвната захар в такива моменти, тя е под 4 ммол/л и това силно ме притеснява. Предпочитам да бъда с по-висока захар, но да съм спокоен!

Спадането на кръвната захар под 4 ммол/л наричаме хипогликемия. Тя носи сериозен риск за вашето здраве. Хипогликемията е една от бариерите за постигане на добър контрол на диабета.

От една страна, и лекарят, и пациентът се стремят да поддържат ниски стойности на кръвната захар, за да предотвратят развитието на съдови усложнения. От друга страна, е важно да се осигури и безопасност за пациента, като се избягва рискът от поява на хипогликемии. Страхът на пациента от хипогликемия често пъти е по-голям от страха от развитие на усложнения в резултат на високата кръвна захар. При често повторение на хипогликемичните епизоди пациентът развива чувство на тревожност.

30% от пациентите със захарен диабет тип 2 докладват за увеличено чувство на страх след преживяна умерена хипогликемия. 84% от пациентите със захарен диабет тип 2 докладват за увеличено чувство на страх след преживяна тежка хипогликемия.
     
Признаци: световъртеж, силен глад, сърцебиене, замъглено зрение, намалена концентрация, раздразнителност, разтреперване, главоболие, изпотяване, обща слабост.
Признаци на нощна хипогликемия: нощни изпотявания, неспокоен сън, кошмари, сутрешна умора, сутрешно главоболие, висока сутрешна кръвна захар (реактивна хипергликемия – висока кръвна захар).
   
Общи препоръки:
• Винаги носете захар в себе си!
• Не пропускайте и не закъснявайте с храненето.
• При необичайна физическа активност приемете допълнително въглехидрати.
• Внимавайте с алкохола - той може да причини хипогликемия!
• Информирайте вашите близки за риска от хипогликемия и как да ви помогнат при нужда.
• При нощна хипогликемия измервайте кръвната захар преди лягане и периодично през нощта.

Говорете с вашия диабетен екип как да намалите риска от хипогликемии!

Коментари