Публикация

Никотинът – доброволно поглъщаната отрова

Важна особеност на никотина е способността му да предизвиква пристрастяване.


Никотинът е едно от веществата в тютюневия дим, чието вредно действие върху човешкия организъм е най-добре изучено. По фармакологично действие той представлява силнодействащ невротоксин и кардиотоксин. Неговата летална (смъртоносна) доза за човека е около 70 мг, т.е. само една капка е в състояние да убие слон!

Попаднал в кръвния ток, никотинът предизвиква краткотрайно повишение на артериалното налягане, тахикардия (ускорено сърцебиене), аритмия и стеснение на артериите. В съчетание с въглеродния оксид, който препятства пренасянето на кислорода от червените кръвни телца, той способства за възникването на остър дисбаланс между количеството кислород, необходимо за нормалното функциониране на клетките, и това, което така увредената кръвоносна система може да достави.

Има убедителни данни, че повишеното съдържание на никотина в кръвния ток води до хипергликемия (повишение на съдържанието на глюкоза в кръвта) и поражения на храносмилателната и отделителната система. Според редица изследвания тютюнопушенето е важен фактор в етиологията на рака на хранопровода, на стомаха и на задстомашната жлеза, както и на пикочния мехур и бъбречните легенчета. В съчетание с компонентите на тютюневия катран той способства и за развитието на рак на белите дробове. Продължителните му високи нива в организма водят до импотенция.

Важна особеност на никотина е способността му да предизвиква пристрастяване, с което се обяснява трудното разделяне с вредния навик.

Фармакологичните и поведенческите характеристики, които определят пристрастяването към тютюнопушенето, са напълно аналогични с тези, които характеризират зависимостта от наркотици като кокаин и хероин. Основната част от никотина, съдържащ се в тютюневия лист, се разрушава в резултат на протичащите при горенето на цигарата пиролизни процеси, но тази незначителна част, която оцелява и се поглъща от пушача (средно около 2 мг от една цигара), е напълно достатъчна, за да предизвика сериозни увреждания на неговия организъм. Губителното действие на никотина започва само седем секунди след неговото инхалиране.

 

_________

Още по темата:

Пушенето – грешната стъпка в човешката история


Коментари