Публикация

Биологичните продукти лекуват успешно тежки форми на псориазис

Проф. Мирослава Кадурина представи най-новите тенденции в терапията на заболяването


Петото юбилейно  издание на Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина събра учени от цял свят от 5 до 8 юни 2013г. в София. Под формата на лекции, семинари, практически курсове, демонстрации и интерактивни сесии бяха очертани  най-новите  тенденции в диагностиката и лечението на дерматологичните заболявания и последните достижения в сферата на естетичната медицина.

Терапията с биологични продукти при псориазис бе една от най-интересните теми на форума.  Актуални изследвания по проблема представи проф. Мирослава Кадурина, началник на Катедрата по дерматология и алергология във ВМА, президент на Лятната академия. Тя отбеляза, че въпреки кризата Българското дерматологично дружество въпреки кризата е успяло да вкара псориазиса в списъка на заболяванията, за чието лечение НЗОК плаща в домашни условия. 

Псориазисът е хронична инфламаторна дерматоза,

която се характеризира с еритемоскваматозни плаки с определена хистологична характеристика, посочи проф. Кадурина. Тя отбеляза, че за първи път за заболяването се споменава във втората книга на Стария Завет, където е включен в групата на неврозните заболявания. Хипократ използва термина псориазис като събирателно понятие, а Гален уточнява, че псориазис вулгарис са всички сърбящи дерматози.  Робърт Уилям включва псориазиса в групата на еритемосквамозните дерматози, а Фердинанд фон Хебра го разграничава ясно от лепра и описва точните му характеристики.  През 1818 г.  Жан Луи Албер установява връзката между псориазис и артрит.

Има връзка между псориазис и артрит

 

Днес се приема, че псориазисът е Т-клетъчно медирано заболяване,

при което лимфоцитната миграция води до увеличена полиферация на кератиноцитите, заяви проф. Кадурина.  Задвижването на имунологичната каскада започва с активация на Т-клетките, миграцията им към кожата и ефекторна функция посредством секрецията на цитокини.

Инициирането на имунологичен отговор протича в 4 етапа.  Антигенпредставящите клетки улавят и обработват антигена, намиращ се в епидермиса или дермата, мигрират по лимфните пътища към регионалните лимфни възли и го представят на т.нар. Т-наивни клетки, които са CD45Reпозитивни. В лимфните възли започва активацията на Т-клетките. Ефектът на Т-клетките върху кератиноцитите при псориазис се извършва посредством индукцията на хемокини и цитокини, така че в крайна сметка се стига до активация на  кератиноцитите и възпалителен отговор.

В последно време все по-често за лечение на псориазиса се използват биологични продукти,

когато  традиционните системни средства са изчерпали възможностите си, заяви Кадурина. Регистрираните доскоро у нас препарати доскоро били 5, но поради странични действия единият вече бил спрян. Така че сега се работи с etanercept (enbrel), infliximab, adalimumab (humira) и ustekinumab. Мащабно проучване в дерматологичната клиника на ВМА установило безспорният ефект на биологичните продукти върху тежки пациенти с псоризис и предимството им пред традиционното лечение с метотрексат, който  се смята за златен стандарт в терапията на заболяването.

„Убедена съм, че биологичните продукти са една нова галактика, един нов начин да проникнем в същността на човешкото тяло, на клетката, на природата”, каза проф. Кадурина. 

Налага се изводът, че биологичните продукти са подходящи за лечение на следните групи:

 

1) пациенти с тежък псориазис (PASI>10, BSI>10, DQL>10);

2) пациенти с тежък псориазис повече от 6 месеца, резистентен към лечение, като пациентът трябва да е кандидат за лечение със системна терапия;

3)пациенти с лек до тежък псориазис, но със засягане на определени зони – лице, ръце и други, и нарушение на нормалните физиологични функции;

4) пациенти, които имат непоносимост или резистентност към стандартната терапия или са с незадоволителен клиничен отговор;

5) тежък псориазис, изискващ чести хоспитализации;

6) значимо съпътстващо заболяване, изискващо системно лечение; 7)  пациенти с псориатичен артрит, отговарящ на критериите за лечение с биологични продукти със средна или тежка степен на заболяване.

 

Проф. Кадурина уточни, че на базата на тези критерии у нас трябва да се направят комисии, които да определят пациентите,  подходящи за терапия с биопродукти.

 

Всичко за псориазиса

 

Коментари