Публикация

Само 15% от бебетата у нас се кърмят до годинка

Започва Световната седмица на кърменето


Едва 14,8 % от бебетата у нас се кърмят до 10-11 месец, съобщи министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева.

Тя посети университетската АГ болница „Майчин дом” в София, където даде официално началото на Световната седмица на кърменето, която се отбелязва всяка година от 1 до 7 август.

Данните от Национално проучване за храненето на кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст и отглеждането им в семейството (2007, НЦООЗ) показват лоши тенденции спрямо световните препоръки за кърменето. Оказва се, че извънредно малка част от бебетата са на изключително кърмене до 6-месечна възраст. Сравнително високият дял на кърмени деца през първия месец (84,2%) спада до 25,7% към 6-7-ия месец и достига до още по-ниски стойности към края на първата годинка.

Основната посочвана причина от майките за спирането на кърменето е липсата на кърма (65,7%), като този висок процент насочва не към медицински проблем като причина, а към липсата на знания и умения за поддържане на лактацията. Болничните практики също не благоприятстват за доброто развитие на кърменето: късно начало, разделяне на майката от бебето по време на болничния престой, липса на достатъчна подкрепа от страна на медицинския персонал.

„Кърменето е най-добрата храна и най-добрата защита за бебето и майката, но все още в България има ниска информираност за ползите му, липсват медицински стандарти, които да отговарят на съвременните европейски тенденции”, каза Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.

Тя посочи, че тази година темата на Световната седмица на кърменето е „Подкрепа за кърмене – близо до майките“.

„Наистина, изключително важно е да обучим широката общественост и семействата, за да може майките да бъдат подкрепяни да кърмят, но и да не забравяме, че първите хора, които майката вижда след като е родила, са медицинските сестри, акушерките и лекарите в родилните и неонатологични отделения. Ние трябва да информираме и подкрепяме майките да кърмят, защото в замяна те правят най-ценното за своето дете – дават му най-добрия старт в живота.“, каза още Таня Радочай.


" }-->

Коментари