Публикация

В русенската болница заработи Център по клинична невропсихология

В него ще се изследват и диагностицират пациенти с риск от деменция


Център по клинична невропсихология е открит в русенската Многопрофилна болница за активно лечение. В него работят лекар-невролог и клиничен психолог, които извършват невропсихологично изследване и диагностика на пациенти с нарушения в паметта, отклонения в емоционално-поведенческата сфера и затруднения при справяне с ежедневните си дейности. 

Целта на екипа е да се извършва ранно и адекватно диагностициране на хора с повишен риск за развитие на деменция, изграждане на правилен терапевтичен подход с оглед значимо снижаване на заболеваемостта, а оттам и на големите разходи, които изисква обгрижването на болни с проявена деменция. Центърът ще организира безплатни скринингови изследвания и консултации всяка първа и трета сряда от месеца, информира БТА. 


Коментари