Публикация

По-значими трудове на проф. д-р Филип Куманов

Дисертации, статии, Монографии и сборници на специалиста


Дисертации

1. Пролактинова секреция при мъжки хипогонадизъм – дисертация за присъждане на к.м.н., защитена в София през 1984 г.

2. Онтогенетични аспекти на тестикуларната недостатъчност – дисертация за присъждане на д.м.н., защитена в София през 2008 г.

Статии

3. Хормонални проучвания при пациенти с идиопатично варикоцеле
Цветков Д., Ф. Куманов; Акушерство и гинекология, ХХIII, 1984, 1, 76-82.

4. Медикаментозно лечение на тестикуларната недостатъчност
Коев Др., Ф. Куманов; Съвременна медицина, ХХХVIII, 1987, 9, 3-6.

5. Секрецията на гонадотропините, пролактина, тестостерона и тиреостимулиращия хормон при болни с тип 1 захарна болест
Куманов Ф., А.-М. Борисова, Г. Кирилов; Андрология, 3, 1995, 4, 26-29.

6. Лечение на мъжки хипогонадотропен хипогонадизъм с човешки гонадотропини
Куманов Ф.; Андрология, 4, 1996, 4, 5-9.

7. Двадесетгодишен опит върху пролактиноми у мъже
Куманов Ф., А.Томова, М.Андреева; Ендокринология, ІІІ, 1998, 1, 30-36.

8. Първи впечатления от лечението на еректилна дисфункция със sildenafil citrate (Viagra)
Куманов Ф., А. Томова, И. Иванов; Съвременна медицина, LII, 2001, 1, 7-10.

9. Пролактинът и неендокринни заболявания
Робева Р., Ф. Куманов; Ендокринология, VІ, 2001, 2, 4-10.

10. Невроендокринни механизми за отключване на пубертета – фактори и хипотези
Робева Р., А. Томова, Ф. Куманов; Съвременна медицина, LIV, 2003, 4, 43-51.

11. Мелатонин и компонентите на метаболитния синдром
Робева Р., Ф. Куманов; Съвременна медицина, LVI, 2005, 4, 38-44.

12. Физическото и половото развитие на момчетата в България
Томова A., Р. Робева, Ф. Куманов; Съвременна медицина, LVIII, 2007, 3, 22-30.

13. Антимюлеровият хормон у жени със синдром на поликистичните яйчници
Томова А., Р. Робева, Ф. Куманов, Цв. Механджиев, Г. Кирилов; Съвременна медицина, LVIII, 2007, 5-6, 26-31.

14. Спермални нарушения при мъже със затлъстяване и метаболитен синдром
Робева Р., Н. Сестримска, И. Атанасова, Цв. Механджиев, А. Томова, Ф. Куманов; Акушерство и гинекология, 47, 2008, 3, 11-14

15. The influence of hyperthyroidism on the hypothalamic-pituitary-gonadal axis Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 108, 2000, 4,282-289.
Zähringer S., A.Tomova, K.von Werder, G.Brabant, P.Kumanov, J.Schopohl

16. Significance of inhibin in reproductive pathophysiology and current clinical applications
Kumanov Ph, K.C. Nandipati, A. Tomova, R. Robeva, A. Agarwal; Reproductive BioMedicine Online, 10, 2005, 6, 786-796.

17. Altered melatonin secretion in hypogonadal men: clinical evidence
Kumanov Ph., A. Tomova, A. Isidori, M. Nordio; International Journal of Andrology, 28, 2005, 4, 234-240.

18. Testosterone replacement therapy in male hypogonadism is not associated with increase of endothelin-1 levels
Kumanov Ph., A. Tomova, G. Kirilov; International Journal of Andrology, 30, 2007, 1, 41-47.

19. Influence of ageing and some lifestyle factors on male gonadal function: a study in Bulgaria
Kumanov P., A. Tomova, R. Robeva, G. Kirilov; Andrologia, 39, 2007, 4, 136-140.

20. Relationship of adolescent gynecomastia with varicocele and somatometric parameters: a cross sectional study in 6200 healthy boys
Kumanov Ph., F. Deepinder, R. Robeva, A. Tomova, J. Li, A. Agarwal; Journal of Adolescent Health, 41, 2007, 2, 126-131

21. Adolescent varicocele: who is at risk?
Kumanov Ph., R. Robeva, A. Tomova; Pediatrics, 121, 2008, 1, e53-57.

22. Melatonin secretion and non-specific immune responses are differentially expressed in corticotropin-dependent and corticotropin-independent Cushing’s syndrome
Tomova A., Ph. Kumanov, R. Robeva, S. Manchev, R. Konakchieva; Medical Science Monitor, 14, 2008, 6, 327-332.

Монографии и сборници

1. Климактериум у мъжа?
Филип Куманов; АБ СТУДИО , С., 2002, 100 стр.

2. Съавтор в: Ендокринология


Коментари