Публикация

Класически патологични прогностични и предиктивни фактори срещу вътрешни молекулярни подтипове плюс мултигенни сигнатури

Класически патологични прогностични и предиктивни фактори срещу вътрешни молекулярни подтипове плюс мултигенни сигнатури

Докладът бе представен по време на мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти през октомври 2013 г. във Варна.

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

Класически патологични прогностичн...

Коментари