Имаме ли достатъчно основания, за да приемем хипофракционираното лъчелечение при карцинома на гърдата за препоръчително, наравно с конвенционалното
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Имаме ли достатъчно основания, за да приемем хипофракционираното лъчелечение при карцинома на гърдата за препоръчително, наравно с конвенционалното

Имаме ли достатъчно основания, за да приемем хипофракционираното лъчелечение при карцинома на гърдата за препоръчително, наравно с конвенционалното

Презентация на МОРЕ 2013

В презентацията д-р Лазаров сравнява резултатите от два коренно различни подхода - стандартно следоперативно лъчелечение и частично облъчване на гърдата.

Можете да ги видите в прикачения файл по-долу!

Прикачени файлове

Имаме ли достатъчно основания, за ...

Мнения