Публикация

Лекуват злокачествени мозъчни тумори с операция и специфична имунотерапия

Новите тенденции в диагностиката и лечението се обсъждат на международна невроонкологична академична среща в болница „Св. Ив. Рилски” утре


Индивидуализирането на лечението на злокачествени мозъчни тумори ще бъде дискутирано на международна невроонкологична академична среща в университетска болница „Св. Ив. Рилски” утре. Идеята е, че този подход се очертава като основен фактор за постигане на оптимален резултат с оглед на качеството и продължителността на живот на тези пациенти.

Представители на различни медицински специалности, пациентски организации и здравното министерство ще се включат в дискусията. Гост на срещата ще бъде световноизвестният невроонколог проф. Стефан Ван Гол от университетската болница Gasthuisberg, гр. Льовен в Белгия, който ще представи актуални резултати от приложението на специфична имунотерапия при болни с мултиформен бластом.

Организатор на събитието е Българското дружество по невроонкология с подкрепата на Българското дружество по неврохирургия, Съюзът на българските медицински специалисти, Българският лекарски съюз, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, Националната пациентска организация и фондация „Остани”. Патрон е посланикът на Кралство Белгия Н.Пр. Аник Ван Калстър.

В последните години заболеваемостта от мутиформен глиобластом у нас се увеличава прогресивно, като основна причина за това е застаряването на населението. Независимо от радикалното хирургично остаряване с последващи радио- и химиотерапия, средната преживеямост на българските пациенти в повечето случаи не превишава 8 месеца, сочи статистиката. При рецидив на заболяването възможностите за лечение са доста ограничени.

Хирургичното отстраняване на тумора в комбинация със специфична имунотерапия дава реална възможност за ефективен контрол, категорични са специалистите. Този подход е нов за България, но в световен мащаб има натрупан опит с успешното му приложение при стотици пациенти. Прилага се в Белгия, Германия, Швеция, Япония и САЩ. В резултат значителна част от болните могат да живеят с години, без клинични и образни данни за рецидив на тумора.

У нас вече започна изграждането на единствения за тази част на Европа център за специфична имунотерапия на първични мозъчни тумори.


Коментари