Публикация

Нови 181 ХИВ-позитивни, 80% са мъже

Увеличават се случаи сред хомосексуалистите, а намаляват тези при интравенозните наркомани


Броят на новоинфектираните с ХИВ българи от началото на годината е 181, с което официално регистрираните носители у нас стават 1811. Това показват данните на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването. Според статистиката пет пъти повече са новоинфектираните през 2013 г. у нас мъже– 150, в сравнение с жените, които са 31. 

39% от новите ХИВ-позитивни са млади хора на възраст под 29 години. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените  – 52 години. Най-много са случаите в София – 67, Пловдив – 26,  Пазарджик – 13 и Варна –12. Има и три нови ХИВ-позитивни бременни жени.

Близо половината от новорегистрираните са били хванати в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено уязвими групи: хомосексуални мъже – 37% (67 случая) и инжекционно употребяващи наркотици – 16% (29 случая). Данните показват, че намалява процентът на заразените, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици (през 2012 г. те са били 26% от новорегистрираните). Увеличават се обаче новите случаи сред хомо/бисексуалната общност (през 2012 г. са били 35% от новорегистрираните).

Анализът сочи още, че 12% от новорегистрираните са чуждестранни граждани с различна продължителност на пребиваване в България. Няма регистрирани ХИВ позитивни лица сред сирийските бежанци.

През първите девет месеца на годината хората, които са изследвани за ХИВ в лабораториите в страната, са 228 405. Отделно в 19-те  КАБКИС и 17-те мобилни медицински кабинета на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН62 557 лица са получили анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

През 2013 г. МЗ е осигурило антиретровирусна терапия за всички инфектирани с ХИВ/СПИН. Разкрити са пет сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта е предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Към 30 септември общо 596 човека получават необходимата терапия, а общо 829 са регистрирани за проследяване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ. През тази година МЗ осигурява средства за закупуване на 23 медикамента на стойност близо 12 млн. лева. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 млн. лева. През 2014 г. се предвижда да бъдат закупени 26 медикамента на обща стойност около 15 млн. лева, като са включени три нови медикамента.

Във връзка с увеличаването на броя на бежанците и мигрантите в страната и с оглед превенцията на ХИВ/СПИН са удвоени графиците на НПО, които предоставят безплатно и анонимно изследване и консултиране и превантивни услуги при работа на терен.

По дани на Европейския център за контрол на заболяванията и Регионалния офис на СЗО за Европа  през 2012 г. се наблюдава увеличение на новорегистрираните с над 8 %. Броят на новоинфектираните с ХИВ в Източна Европа и Централна Азия е 102 000 души,  а за страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – 29 000 души. По данни на Федералната статистическа агенция на Руската федерация са докладвани 76 000 нови случаи.

България успява да задържи ниското разпространение на ХИВ/СПИН в страната благодарение на изпълнението на международно препоръчаните интервенции, както за превенция на ХИВ, така и за универсален достъп до диагностика, лечение и грижи на засегнатите от болестта. Всички превантивни дейности до края на 2014 г. ще се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 


Коментари