Публикация

ВЛИЯЕ ЛИ ВИСОКОТО КРЪВНО НА ЗРЕНИЕТО НИ?

При установено високо кръвно налягане е задължително,да се провеждат редовно офталмологични прегледи.


За повишено кръвно налягане се приемат стойности над 140 mmHg на 90 mmHg. Около 30-40% от населението в развитите страни, в това число и България, страда от това заболяване.

При установено високо кръвно налягане е задължително да се провежда съвместно лечение със специалист-кардиолог, за неговото регулиране и редовно проследяване на очните промени, с цел предотвратяване на тежки усложнения, застрашаващи живота и зрението.

С офталмологичния преглед се откриват и проследяват настъпващите промени в очните съдове и тъкани, които съответстват до голяма степен на уврежданията в целия организъм.

В окото най-често страдат ретината, хориоидеата и зрителният нерв, като засягането може да настъпи остро или да се развие постепенно. Най-честото засягане на ретината при хронична хипертония е локално или общо свиване на артериалните съдове в нея. Може да се наблюдават и кръвоизливи в ретината. Опасни усложнения на високото кръвно налягане са остро настъпващи запушвания на артериални и венозни съдове, които могат да доведат до значително намаление на зрението и дори до слепота.

По-често се среща запушване на централната ретинна вена или на нейни клонове. Наблюдава се и при сравнително млади хора (45-55 години) с нелекувана и некомпенсирана хипертония (стойности над 160-180 mmHg). Зрението намалява постепенно, а в очното дъно се виждат разширени и нагънати венозни съдове с хеморагии, които постепенно обхващат ретината и областта на макулата (централно зрение).

По-драматично протича острото запушване на централната ретинална артерия, при което има внезапна пълна загуба на зрението. Това е едно от малкото спешни състояния в офталмологията, при което лечението е ефикасно ако терапията се назначи в първите няколко часа.

Напоследък се описва синдрома на хронична очна исхемия при болни с продължителна и нелекувана системна хипертония. При нея от значение са стойностите на кръвните показатели - холестерол, триглицериди, фактори на кръвосъсирване.

При оклузия на съдовете на зрителния нерв настъпва исхемична оптикопатия с различна по степен загуба на зрението и отпадане на периферното. Диагностиката се поставя чрез флуоресцеинова ангиография (цветна снимка), компютърна периметрия, а в някои случаи и чрез оптична кохерентна томография (очен скенер).

Д-р Методи Иванов 

Коментари