Публикация

РЗОК - Плевен отчита малък обем дейности по програма “Рискови групи”

От Районната здравноосигурителна каса в Плевен отчитат тревожно малък обем дейности по програма “Рискови групи”, насочена към пациенти с предразположеност към определени социалнозначими заболявания, като сърдечно-съдови, диабет, рак на шийката на матката и на простатата и т.н.


От Районната здравноосигурителна каса в Плевен отчитат тревожно малък обем дейности по програма “Рискови групи”, насочена към пациенти с предразположеност към определени социалнозначими заболявания, като сърдечно-съдови, диабет, рак на шийката на матката и на простатата и т.н.

Разходите за болнична помощ от януари до юли са повече с 35 на сто, в сравнение със същия период на 2007 г. Само за седемте месеца от началото на годината разходите за болниците в региона са достигнали 79% от утвърдения за годината бюджет.

Според ръководството на Районната здравноосигурителна каса причината е увеличеното предлагане на медицински услуги в болниците, като са сключени договори с 3 нови лечебни заведения за болнична помощ, работещи по скъпи пътеки.
Заедно с това плевенските болници обслужват и голям брой пациенти от други райони, което допълнително натоварва бюджета на РЗОК, коментираха от касата.

Коментари