Публикация

МЗ предлага промени в ЗЗО, свързани с по-ефективен контрол на забраната за тютюнопушене

Мерките предвиждат и възможност за временно затваряне на обекта при повторно нарушение


МЗ публикува за обществено обсъждане допълнение към промените в Закона за здравното осигуряване. На 5 март CredoWeb публикува оповестените за първи път пакет от промени в този закон. С проекта се предвиждат и мерки, с които се цели усъвършенстване и постигане на по-голяма ефективност на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места, посочва в доклада си до МС министър Таня Андреева. Те включват:

- предвижда се създаване на нормативна възможност за спиране дейността на обект, на който е наложена санкция за повторно нарушение на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места;

- регламентира се налагането на имуществена санкция по отношение на едноличен търговец или юридическо лице, което допусне в управляван от него обект да бъде нарушена забраната за тютюнопушене на закрити обществени места;

- предлага се легална дефиниция на понятието „закрито обществено място”;

- предвижда се с наредба на Министерския съвет да бъдат определени изисквания за обозначаване на забраната за тютюнопушене на закритите обществени и работни места.

Пълният текст на законопроекта, както и доклада на министър Андреева можете да видите, като изтеглите прикачените файлове. Първите реакции във връзка със законопроекта можете да видите тук.

Коментари