Публикация

Хемодиафилтрацията подобрява контрола на хиперфосфатемията

Хемодиафилтрацията подобрява контрола на хиперфосфатемията в комплексното лечение на минерално-костната болест при пациенти със ХБЗ 5Д стадии на ХД.


Хемодиафилтрацията подобрява контрола на хиперфосфатемията

Прикачени файлове

Хемодиафилтрацията - презентация

Коментари