Публикация

Правят конкурс за най-добро есе на пациенти с ревматични заболявания

Над 100 000 души в България страдат от ревматични заболявания


През август стартира конкурсът за есе „Едгар Стейн“ 2015. Той се провежда всяка година от Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR). Тази година темата е:Да контролираме живота си: как да работим с лекарите и здравните специалисти за постигане на личните си цели”. Конкурсът е насочен към хората с ревматични и мускулно-скелетни заболявания. За да участват в него, те трябва да опишат личния си опит и ролята на лекарите и здравните специалисти за постигането на самостоятелен и независим живот.

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) - член на Европейската лига за борба с ревматизма е пациентската организация, която е ангажирана да проведе конкурса в страната. Всички есета трябва да се изпращат на адрес revmatologia.org@gmail.com най-късно до 31.12.2014 г. Есето победител от конкурса в България ще бъде изпратено за участие в международния конкурс на EULAR и ще получи парична награда от 500 лв. Победителят в международния конкурс ще получи парична награда от 2000 евро и ще има възможностда посети предстоящия конгрес на EULAR в Рим като всички разходи се покриват от организаторите.

У нас над 100 000 са хората с ревматични заболявания, характеризиращи се с общо възпаление, което затруднява нормалното функциониране на имунната система. Към тези заболявания спадат ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит и др. Възпалителните процеси причиняват трайни увреждания на органи, които могат да доведат до сериозни усложнения, инвалидизация и смърт.Хроничните ревматичните заболявания са причина и за социална изолация.„За ревматичните заболявания, за жалост, не се знае много.Съществува грешното разбиране,че от тях страдат предимно възрастни хора, но това не е така.Страдат и деца, и хора в активна възраст.Затова ранното поставяне на диагноза, достъпът до лечение и рехабилитация, до социални услуги, са изключително важни”, подчертава Боряна Ботева – член на Управителния съвет на българската пациентска организация.

Конкурсът за есе е на името на Едгар Стейн – норвежки ревматолог, страдал от болест на Бехтерев, посредник между лекари, пациенти и институции, отдал живота си на каузата за популяризиране и по-добро разбиране на ревматичните заболявания.

Повече информация, както и пълните условия за участие може да намерите в блога на ОПРЗБ: http://blog.revmatologia.org/,както и на сайта на EULAR:www.eular.org.

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България(ОПРЗБ)

е сдружение с нестопанска цел, подкрепящо борбата с ревматичните заболявания. Сред основните цели на Сдружението са защита на правата и законните интереси на хората, страдащи от ревматични заболявания, популяризиране на Сдружението с оглед широка обществена осведоменост за здравословните и психологическите проблеми на хората, страдащи от ревматични заболявания, и интеграция и преодоляване на социалната дискриминация на хората, страдащи от тези заболявания. ОПРЗБ е пълноправен член на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR) от 2011 г.

Коментари