Публикация

X Русенска педиатрична конференция - ПРОГРАМА

Десетото издание на Научно-практичната конференция по педиатрия е на тема "Горещи точки в педиатрията" и ще се проведе на 03.10 – 04. 10. 2014 год. в Русе3 октомври 2014 - петък

15.00 - 15.20 ч. Официално откриване с приветствия

І-во заседание

Модератори: Проф. В. Пилософ дмн, Председател на Българска Педиатрична Асоциация, Доц. И. Гълъбов дм, Доц. Д. Калайков дм, Доц. М. Георгиева дм

15.30 – 15.50 ч. Доц. В. Калева дм - Ръководител катедра педиатрия и медицинска генетика, МУ Варна - 50 год. Катедра по педиатрия и и медицинска генетика, МУ Варна

15.50 – 16.05 ч. Доц. Людмила Ангелова дм - Скринингът като подход за генетична профилактика - настояще и бъдеще, МУ - Варна

16.05 – 16.20 ч. Доц. Д. Близнакова дм – Уринен синдром в детската възраст, МУ Варна

16.20-16.35 ч. Доц. Л. Маринов дм - Принципи на амбулаторно мониториране на артериалното налягане при деца, МУ Варна

16.35 – 16.50 ч. Д-р А. Дашева-Димитрова дм - Синкопи в детската възраст, Национална кардиологична болница, клиника по педиатрия и детска кардиология.

16.50. – 17.05 ч. Фирмена презентация

17.05 – 17.20 ч. Проф.Т. Шмилев дмн – Началник интензивно отделение към Детска клиника УМБАЛ ‘Св.Георги’ – Пловдив - Синдром на малтретиране в детството ,УМБАЛ ‘Св.Георги’, Пловдив

17.20 – 17.35 ч. Проф. Д-р В. Недкова дм - Ръководител Катедра детски болести – МУ Плевен, Тютюнопушене и бременност, МУ Плевен

17.35 – 17.50 ч. Доц. Д. Калайков дм – Секретар на българската педиатрична асоциация

Равнище на детската смъртност по области в България за период 2012 – 2013 г., МУ София

17.50 -18.00 ч. Проф. П. Чакърова дм и сътр. Клиничен случай на церебрална ехинококоза.Детска клиника МУ Тракийски университет Стара Загора

18.00-18.15 ч. Проф. Б. Слънчева дмн, Началник неонатологична клиника в УАГБ „Майчин дом“ – София, Национален консултант по неонатология, Витаминна суплиментация при рискови групи кърмачета и малки деца 

18.15-18.30 ч. Доц. Р. Митрова дм, Началник Клиника по педиатрия, Мед.факултет СУ - Фирмена презентация. 

18.30 – 18.45 ч. д-р В. Атанасова дм , Хематологични проблеми при недоносени деца – Отделение по неонтология УМБАЛ, Плевен

18.45 -19.00 ч. Фирмена презентация

19.00 – 19.15 ч. маг.фарм. Антон Вълев, Имате пациент, но лекарството го няма в България! Разширяване на терапевтичния избор с новите възможности на екстемпоралните предписания

20.00 Welcomeparty

4 октомври 2014 - събота

ІI-во заседание

Модератори: Проф П. Переновска дмн, Зам. председател на Българска Педиатрична Асоциация, Проф. П. Чакърова дмн, Доц. Р. Митрова дм

08.30 - 08.50 ч. Проф. В. Пилософ дмн, Председател на Българска Педиатрична Асоциация, Роля на ОПЛ и общия педиатър за своевременна диагноза и проследяване на деца с хронични заболявания

08.50 – 09.10 ч. Проф. L Szőnyi, Metabolic diseases and liver transplantation Budapest Hungary

09.10 - 09.30 ч. Доц. Р. Митрова дм, Д-р Й.Узунова – 10 годишен опит при чернодробно трансплантирани деца – УБ Лозенец, София

09.30 – 09.50 ч. Доц.Р. Георгиева дмн, Началник клиника по неонатология СБАЛДБ София, Остра чернодробна недостатъчност в периода на новороденото

09.50 – 10.10 ч. Доц. М. Георгиева дм, Началник II детска клиника, МБАЛ „Св. Марина" Варна, Неалкохолна стеатозна чернодробна болест

10.10 – 10.25 ч. Д-р Кр. Колева и кол. Фибросканът в диагностиката на хроничната чернодробна болест, МУ Варна.
10.25-10.40 ч. Д-р Н. Рашева и кол. Синдомът на Alagille - случаи от практиката, МУ Варна

10.40- 10.55 ч. Д-р Мартина Гълъбова Остра и хронична уртиказрия, МУ Варна

10.55-11.10 ч. Кафе пауза 

11.10 – 11.30 ч. Проф. П. Переновска дмн, Национален консултант по педиатрия, Диагностично – терапевтичен алгоритъм на пневмониите в детската възраст, София

11.30 – 11.45 ч. Доц. М. Господинова дм, Началник Клиника по инфекциозни болници, МБАЛ „Св. Марина”, Варна, Ваксинопрофилактика на ротавирусните инфекции

11.45 ÷ 12.00 ч. Д-р Д. Михайлов, Фирмена презентация

12.00-12.20 ч. Проф. И. Литвиненко дмн, Ръководител катедра педиатрия, МУ София, Миастенни синдроми

12.12 – 12.35 ч. Фирмена презентация

12.35- 12.50 ч. Доц. Д. Михайлова, Ръководител клиника детска ревматология, кардиология и хематология - СБАЛДБ, София, SLE– диагностични предизвикателства

12.50 ÷ 13.05 ч. Доц. Св. Досев дм, Русенски Университет, Фирмена презентация

13.05 - 13.20 Доц. Ст. Стефанов дм, Клиника детска ревматология СБАЛДБ, София, Мускулно- скелетни поражения при невъзпалителни заболявания (генетични)

13.20 – 13.35 ч. Д-р Ел.Стефанова дм, Началник отделение ендокринология СБАЛДБ, София, Изоставане в растежа

13.35 –13.50 ч. Презентация на Детска болница „Здравето”, София

13.50 – 14.20 Почивка за обяд

ІІI–то заседание

Модератори : Проф. Т. Шмилев дмн, Доц. Л. Маринов дм, Доц. Л.Ангелова дм

14.20 ÷ 14.40 ч. Проф. П. Переновска дмн -- Ръководител Клиника по педиатрия - Александровска болница, СофияСъвременни концепции за лечение на остри респираторни заболявания

14.40 ÷ 14.55 ч. Д-р Т. Стоева,Доц. Р. Митрова,Клиника по педиатрия, Мед.факултет на СУ „Климент Охридски”, Неинвазивен подход при проследяване на деца с бронхиална астма

14.55-15.10 ч. Доц. Р. Митрова дм, Началник Клиника по педиатрия, Мед.факултет СУ „ Климент Охридски, Стволови клетки

15.10 – 15.25 ч.  Доц. Св. Досев, дм. Русенски Университет - Фирмена презентация

15.25- 15.40 ч .Красимира Янчева – Фирмена презентация

15.40 – 15. 55 ч. Фирмена презентация 

15.55 - 16.10 ч. Кафе пауза 

16.10 – 16.30 ч. Лекция на Д-р Люпчо Зафировски – Скопие, Македония - Защо нашите тийнейджъри и подрастващи стават наркозависими?

16.30-16.50 ч. Лекция на Клиника” Будимекс” – Букурещ Р Румъния

16.50-17.05 ч .Антибактериален мукомодулатор. Приложение в детска възраст. Д-р Св. Дачев 

17.05 ÷ 17.25 ч. Кафе пауза 

17.25 ÷ 17.40 ч .Доц. Б. Шентов дм, д-р Н. Кръстева, Белодробна функция при деца със затлъстяване, МУ Плевен

17.40-18.00 ч .Д-р И. Несторов, Център за Обучение и Практикуване на Хомеопатия, София, Вазможностите на хомеопатията в лечението и профилактиката на острите вирусни заболявания

18.00-18.15  ч. Презентация на МБАЛ Медика Русе – Д-р Живко Димитров

18.15 – 18.35 ч. Дискусия

18.35-18.45 ч. Закриване

20.30 ч. Официална вечеря

Забележка : На 05. 10 2014 год. – неделя, организираме еднодневна, обзорна екскурзия до Букурещ, столицата на Румъния, с час на тръгване 07.30 ч. от паркинга на хотел „Рига” и пристигане обратно в гр. Русе към 17,30ч. Желаещите се записват на 03- 04. 10. 2014 год. на регистратурата на конференцията. Цена 30,00 лв. на човек. 

" }-->

Коментари