Публикация

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ2014 - дискусия

Дискусионна сесия - Национален експертен борд: Консенсус за скрининг, диагноза и лечение на овариален карцином


Неоадювантната химиотерапия е/не е стандарт при първично авансирал карцином - д-р К.Койнов с/у доц. д-р Б. Славчев

Поведение при самостоятелна биохимична прогресия:незабавна системна терапия срещу изчакващо наблюдение - проф. д-р А.Дудов с/у д-р В.Колева

Прикачени файлове

Хирургия срещу неоадювантна химиот...
Неоадювантната химиотерапия е стан...
Незабавна системна терапия срещу и...
Незабавна системна терапия срещу и...

Коментари