Публикация

ПРЕНАТЕСТ – Алтернатива на амниоцентезата

Пренатест е прецизно и точно изследване за откриване на най-честите генетични аномалии при плода


Има много начини, по които лекарите, наблюдаващи бременността Ви, могат да проверят здравословното състояние на Вашето бебе още преди раждането му.

Пренатест e съвременен ДНК тест от ново поколение, който позволява още в началото на 9-ата седмица на бременността с точност да се разбере дали Вашето дете ще се роди със Синдром на Даун, Синдром на Патау, Синдром на Едуардс или някой от дефектите свързани с половите хромозоми. Пренатест е приложим също такапри многоплодна бременност, както и при асистирана репродукция. Към резултата от изследването влиза и описание на пола на бебето.

Пренатест ни позволява с максимална прецизност (>99%) да определим дали бебето, което носите в утробата си, не е застрашено от едни от най-често срещаните вродени генетични аномалии.

Най-хубавото е, че Пренатест e неинвазивен. Това означава, че за разлика от алтернативните методи като амниоцентезата и хорионбиопсията, при които съществува значителен риск за усложнения и дори загуба на плода, Пренатест не налага вземане на биологичен материал за изследване от плацентата или околоплодната течност. Бърз и безстресов, пренаталният скринингов Пренатест изисква единствено вземането на венозна кръв.

Благодарение на Пренатест намалява броя на необоснованите инвазивни процедури за изследване – амниоцентеза и хорионбиопсия – и съответно, броя на предизвиканите преждевременни раждания по вина на тези процедури. Статистиката показва, че благодарение на PrenaTest™ всяка година в България могат да бъде избегната загубата на близо 20 здрави бебета, вследствие на инвазивни изследвания.

Направен още в самото начало на третия месец, Пренатест дава възможност на бъдещите родители да вземат правилното за тях решение в случай на положителен резултат от теста.

България е една от първите страни в региона, след Западна Европа, където може да бъде направен Пренатест. Мрежата от медицински центрове и лаборатории, където може да Ви бъде взета кръв за изследване, покрива цялата страна. За сравнение, в България амниоцентеза може да бъде направена само в ограничен брой болници, което създава значителни неудобства за бременните жени.

Пренатест е единственият генетичен кръвен тест в Европа за неинвазивно диагностициране на Синдром на Даун, Синдром на Патау, Синдром на Едуардс, синдромите на Търнър, Клайнфелтер и тризомии X и XYY, който успешно покрива стандартите на Европейския съюз за качество на използвания метод за анализ. По този начин тестът доказва своята ефективност и е в пълно съответствие с Директивата за ин-витро диагностика на ЕС.

" }-->

Коментари